Domů / Reklamační podmínky
Kategorie
Výrobci
Rychlý kontakt
 • +420 606 385 070

  • (08:00 - 18:00) - Obecné dotazy ke zboží, informace k objednávkám, zásilkám a reklamacím. Fakturace. 

 • +420 702 095 545 - Technické dotazy ke zboží.

 • +420 724 066 498 - Vedení společnosti, velkoobchod

 •  info@blikni.cz

 • Kompletní kontakty a informace o nás

 

Odběr novinek
Stojí za pozornost

 

 

Reklamační podmínky

1. Co je třeba k úspěšnému nahlášení reklamace?

 

Nejjednodušší a nejrychlejší je oznámení reklamace přes e-mail info@blikni.cz.

Zpráva musí obsahovat:

 • Číslo faktury
 • Reklamovanou závadu a její projev.
 • V případě fyzického poškození při doručování nutno přiložit foto poškozeného zboží a kopii škodního zápisu, který sepíšete s přepravcem.

Následně zašlete prosím zboží zpět na adresu prodejce:

www.blikni.cz

Slach CZ s.r.o.
5. května 626
37311 Ledenice

Zásilku viditelně označte slovem REKLAMACE a číslem faktury.

Pokud posíláte více reklamací v jednom balíku, je třeba zboží přehledně označit.

Nutnou součástí zásilky je přiložený balící list s výpisem zboží zasílaného v jednom balíku včetně přesného popisu reklamované závady zboží.

V případě, že před opravou požadujete zálohovat data, napište tuto informace do balícího listu k reklamaci. Záloha bude účtována jako 1 hodina mimozáruční práce, dle bodu č. 4.

 

2. Poškozené zboží, vadné doklady, nekompletní dodávka

 

2.1. V případě dodání nekompletního zboží, a také pokud doklady neobsahují správné údaje, informujte prosím prodejce o této skutečnosti na adrese info@blikni.cz

2.2. Pokud je zásilka anebo její obsah poškozen, Neprodleně kontaktujte přepravce, který Vám zásilku přivezl a sepište s ním takzvaný „zápis o škodě“.
Tento potom doručte k nám na email info@blikni.cz nejpozději do druhého pracovního dne od doručení zásilky.
Bez toho protokolu nebude reklamaci poškozeného zboží uvnitř zásilka uznána.
Kontakty:
DPD                 225 373 373
Česká pošta      840 111 244
PPL                  225 331 500

! Pozor, je nutno vyplnit nejpozději druhý pracovní den po převzetí zásilky. Pokud je však obal zásilky viditelně poškozen - je nutno toto nahlásit řidiči ihned při převzetí zásilky. Vyžádejte si u řidiče sepsání reklamačního protokolu (tzv.: škodní zápis), tento následně zašlete na adresu info@blikni.cz Pokud tak neučiníte, ztrácíte nárok na reklamaci zboží poničeného při doručování.

 

3. Nároky na uplatnění záruky

 

3.1. Reklamovat dle tohoto reklamačního řádu je možno pouze zboží zakoupené na serveru www.blikni.cz

3.2. Reklamovat je možno pouze po dobu uvedenou u zakoupeného zboží.

3.3. V případě, že záruční doba není u zboží uvedena, má se za to, že se jedná o zboží použité se záruční dobou v délce 6 měsíců.

3.4. Kupující je povinen ihned po převzetí zboží zkontrolovat, zda zboží odpovídá kupní smlouvě (objednávce). V případě že zboží neodpovídá, kupující pokračuje dle bodu č. 2.1. Kupující nemá nárok na uplatnění záruční opravy u závad, které byly avizovány v popisu prodávaného zboží.

Zboží nebude přijato k reklamaci pokud:

 • V den převzetí do záruční opravy došlo k vypršení záruční doby
 • Zboží je fyzicky poškozeno
 • Zboží bude poškozeno:
  • nevhodně zvoleným prostředím pro užívání zboží (nadměrná vlhkost, prašnost, působení chemikálií).
  • neodbornou manipulací se zbožím, včetně neodborných zásahů do konfigurace.
  • zanedbáním běžné péče o zboží.
  • živly
  • počítačovým virem či jiným softwarem, který nebyl dodán v originální konfiguraci, dle objednávky.

V těchto případech bude zboží odesláno zasílateli zpět na náklady kupujícího, případně bude postupováno dle dohody kupujícího a prodávajícího.

 

4. Ceník opravy

4.1 Veškeré uznané záruční reklamace jsou zdarma

4.2 V případě neoprávněné reklamace nejsou zákazníkovi účtovány žádné poplatky související s ověřením oprávněnosti reklamace.

4.3 Mimozáruční opravy jsou účtovány hodinovou sazbou 450 Kč za hodinu (cena bez DPH 21%). Zákazník bude vždy předem informován o přibližné ceně mimozáruční opravy. 

 

5. Způsob vyřízení opravy

Reklamační řízení vždy řeší pouze závadu reklamovanou zákazníkem.

Do reklamace bude přijato pouze zboží, zaslané na adresu uvedenou v bodě č. 1, způsobem uvedeným v bodě č.1.

Informace k právě probíhajícímu reklamačnímu řízení je možno získat na adrese info@blikni.cz., případně na telefonním čísle 606 385 070.

Pokud lze reklamovanou závadu odstranit, bude tak neprodleně prodávajícím provedeno, pokud zákazní neprojeví jiné přání při zadání reklamace.

Jedná-li se o neodstranitelnou závadu, bude postupováno následně:

 

5.1 – Pokud je skladem zboží stejného charakteru a stejných parametrů jako reklamované zboží, bude reklamace vyřízena výměnou.

5.2 – V případě, že není možno naplnit bod č. 5.1, bude zákazníkovi vrácena kupní částka formou dobropisu.

 

 V Ledenicích 14.3.2018

 NEPOSÍLEJTE REKLAMACE ANI VRÁCENÉ ZBOŽÍ DOBÍRKOU - NEBUDE PŘIJATO!